Transparència

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL I ORGANITZATIVA

La Fundació Poblenou 1924 com a entitat que desenvolupa serveis públics està subjecta a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern.

FUNDACIÓ POBLENOU 1924 

  • NIF G67415802
  • Avda. Litoral Mar 86-96. 08005 Barcelona 
  • Inscrita al registre d’Associacions i Fundacions de la Generalitat de Catalunya, departament de Justícia amb el número 3.134.

Es ferma la voluntat de la fundació de promoure la transparència en les seves actuacions, garantir l’accés a la informació pública i establir mesures de bon govern i donar a conèixer les condicions que regulen la gestió dels centres esportius municipals que porta.

NORMATIVA APLICABLE

  • Llei 21/2014, del 29 de desembre, del Protectorat de Fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública.
  • Llei 19/2014, del 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern.
  • Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.
  • Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya.

INFORMACIÓ ECONÒMICA I CONTRACTUAL

CONTRACTES AMB L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

CONTRACTE DE GESTIÓ DEL CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL CAN FELIPA

Inici: 16 de febrer de 2001 – Esportiu Poblenou Marbella S.L i  posterior GACE S.L. Des de l’1 de gener de 2022 opera Fundació Poblenou 1924.

Final: 11 de desembre de 2024.

Condicions d’explotació de l’equipament municipal: La Fundació Poblenou 1924 suporta les despeses d’explotació del Centre Esportiu Municipal Can Felipa en quant a – inversions, millores i reparacions; personal treballador amb una plantilla mitjana de 54 persones treballadors i els consums energètics del centre.

Tanmateix destina el 15 % dels ingressos a promoció esportiva indirecta amb programes socials i al Club Natació Poblenou.

AJUTS PÚBLICS

Consulta totes les subvencions rebudes.