Fundació Poblenou 1924

Qui som?

La Fundació Poblenou 1924 es constitueix el 20 de desembre de 2018 com a instrument de gestió del Club Natació Poblenou i donar continuïtat als principis de foment de l’esport, la salut i l’activitat física com a eix vertebrador de la societat i de millora de la qualitat de vida de tota la població.

La Fundació Poblenou 1924 és una entitat oberta, inclusiva i responsable socialment orientada a afavorir la salut física i mental de les persones.

Missió, visió i valors

Tenim una missió, una visió i uns valors recollits en un Codi de conducta i Bon Govern.

Memòria d’activitats

Transparència

La Fundació Poblenou 1924 com a entitat que desenvolupa serveis públics està subjecta a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Es ferma la voluntat de la fundació de promoure la transparència en les seves actuacions, garantir l’accés a la informació pública i establir mesures de bon govern i donar a conèixer les condicions que regulen la gestió dels centres esportius municipals que porta.

Canal de denúncies

Tal com ordena i regula la Llei 2/2023 de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, les empreses privades amb més de 50 persones treballadores i totes les empreses públiques estan obligades a implementar un canal de denúncies intern.
 
L’objectiu i fonament d’aquest canal, segons marca la llei, és denunciar actes il·lícits com revelació d’informació confidencial; estafes i fraus; insolvències punibles; danys informàtics; delictes contra la Hisenda Pública i la Seguretat Social; delictes de construcció, edificació o urbanització il·legal; delictes contra el medi ambient, tràfic d’influències…
 
Aquest canal pot ser utilitzat per treballadors/es, proveïdors o qualsevol contrapart interessada per l’entitat.