Fundació Poblenou 1924

Qui som?

La Fundació Poblenou 1924 es constitueix el 20 de desembre de 2018 com a instrument de gestió del Club Natació Poblenou i donar continuïtat als principis de foment de l’esport, la salut i l’activitat física com a eix vertebrador de la societat i de millora de la qualitat de vida de tota la població.

La Fundació Poblenou 1924 és una entitat oberta, inclusiva i responsable socialment orientada a afavorir la salut física i mental de les persones.

Missió, visió i valors

Tenim una missió, una visió i uns valors recollits en un Codi de conducta i Bon Govern.

Memòria d’activitats

Transparència

La Fundació Poblenou 1924 com a entitat que desenvolupa serveis públics està subjecta a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Es ferma la voluntat de la fundació de promoure la transparència en les seves actuacions, garantir l’accés a la informació pública i establir mesures de bon govern i donar a conèixer les condicions que regulen la gestió dels centres esportius municipals que porta.