EL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ POBLENOU 1924

El màxim òrgan de govern de la Fundació Poblenou 1924 és el Patronat que està format per 5 persones.

CÀRRECPERSONA
PresidentJordi Homs Albarran
SecretariCarles Cintora Casanovas
VocalJosé María Monteagudo García
VocalJuan Valera Molina
VocalJoan Carles Gallardo Luque

EQUIP DE DIRECCIÓ

DIRECCIÓ

Joan Carles Gallardo

ADJUNT DE DIRECCIÓ

Jordi Vilaboa

DIRECTOR TÈCNIC ESPORTIU 

Xavier Almoril

RESPONSABLE FINANCER – ECONÒMIC

Carles Cintora

CAP D’ADMINISTRACIÓ

Noemí Núñez

CAP DE MANTENIMENT I INSTAL·LACIONS

Miquel Garcia

CAP DE MÀRQUETING 

Núria López

COORDINADOR DE PROGRAMES AQUÀTICS

Juan Luis Jordano