RESULTAT DEL SORTEIG DEL NÚMERO D’INSCRIPCIÓ PER A NOVES ALTES CURSETS DE NATACIÓ 2021-2022

El número pel qual es començaran les inscripcions als cursets de natació 2021-2022 com a resultat del sorteig realitzat és el: 100.

Aquest mateix número serà el primer pel qual es començarà a realitzar les inscripcions a partir de les 15:30h del divendres dia 17 de setembre i continuarà dissabte 18 de setembre.

S’han entregat un total de 468 números.

L’horari de les inscripcions per número de sorteig serà el següent:

DIVENDRES 17 DE SETEMBRE

 • de 15:30h a 16:30h: del 100 al 119
 • de 16:30h a 17:30h: del 120 al 139
 • de 17:30h a 18:30h: del 140 al 159
 • de 18:30h a 19:30h: del 160 al 179
 • de 19:30h a 20:30h: del 180 al 199
 • de 20:30h a 21:30h: del 200 al 222

DISSABTE MATÍ 18 DE SETEMBRE

 • de 8h a 9h: del 223 al 250
 • de 9h a 10h: del 251 al 278
 • de 10h a 11h: del 279 al 306
 • de 11h a 12h: del 307 al 334
 • de 12h a 13h: del 335 al 362
 • de 13h a 14h: del 363 al 390

DISSABTE TARDA 18 DE SETEMBRE

 • de 15h a 16h: del 391 al 425
 • de 16h a 17h: del 426 al 456
 • de 17h a 18h: del 457 al 26
 • de 18h a 19h: del 27 al 62
 • de 19h a 20h: del 63 al 99

Recomanacions i mesures dia inscripcions

 • A l’interior del centre hi haurà un màxim de 3 números realitzant les inscripcions, la resta esperarà a l’exterior i seran cridats per rigorós ordre.
 • Com ja sabeu, és obligatori mantenir la distància de seguretat i portar la mascareta en tot moment, tant a dins com a fora del centre.
 • Recomanem que només vingui una persona per número a realitzar la inscripció.
 • Seria convenient que portéssiu el vostre propi bolígraf per si heu d’omplir algun document extra. Recordeu portar tota la documentació que se us va entregar complimentada.
 • Recordeu que les inscripcions es realitzaran dins de les franges establertes segons l’ordre assignat, ni abans ni després.
 • Seguiu en tot moment les indicacions del nostre personal.

NORMATIVA UTILITZADA PEL SORTEIG :

– L’assignació d’un número pel sorteig no implica en cap cas tenir la plaça assegurada del grup de curset que es vulgui tramitar, és simplement una manera d’organitzar la inscripció d’aquests.

– Només es podrà demanar un número per cursetista. Si el centre detecta qualsevol anomalia en aquest sentit, declararà nul·la la possible inscripció.

– La inscripció es farà per rigorós ordre del número assignat en el sorteig, si en el moment que toqui la tramitació de la inscripció no es troba la persona amb el número corresponent, perdrà la tanda i haurà de fer la inscripció un cop finalitzats tots els números que faltin.

– Amb el número del sorteig s’entregarà també el full d’inscripció que haureu de portar omplert el dia de la inscripció amb la documentació i fotocòpies que es demanin en aquest.