RESULTAT DEL SORTEIG INSCRIPCIÓ PER A NOVES ALTES CURSETS DE NATACIÓ 2023-2024

El número pel qual es començaran les inscripcions als cursets de natació 2023-2024 com a resultat del sorteig realitzat és el: 244.

Aquest mateix número serà el primer pel qual es començarà a realitzar les inscripcions a partir de les 15:30h del divendres dia 8 de setembre i continuarà dissabte 9 de setembre.

S’han entregat un total de 342 números.

L’horari de les inscripcions per número de sorteig serà el següent:

DIVENDRES 8 DE SETEMBRE

 • de 15:30h a 16:30h: del 244 al 257
 • de 16:30h a 17:30h: del 258 al 271
 • de 17:30h a 18:30h: del 272 al 285
 • de 18:30h a 19:30h: del 286 al 299
 • de 19:30h a 20:30h: del 300 al 313

DISSABTE MATÍ 9 DE SETEMBRE

 • de 8h a 9h: del 314 al 336
 • de 9h a 10h: del 337 al 16
 • de 10h a 11h: del 17 al 39
 • de 11h a 12h: del 40 al 62
 • de 12h a 13h: del 63 al 85
 • de 13h a 14h: del 86 al 108

DISSABTE TARDA 9 DE SETEMBRE

 • de 15h a 16h: del 109 al 135
 • de 16h a 17h: del 136 al 162
 • de 17h a 18h: del 163 al 189
 • de 18h a 19h: del 190 al 216
 • de 19h a 20h: del 217 al 243

Recomanacions i mesures dia inscripcions

 • A l’interior del centre hi haurà un màxim de 3 números realitzant les inscripcions, la resta esperarà a l’exterior i seran cridats per rigorós ordre.
 • Recomanem que només vingui una persona per número a realitzar la inscripció.
 • Seria convenient que portéssiu el vostre propi bolígraf per si heu d’omplir algun document extra. Recordeu portar tota la documentació que se us va entregar complimentada.
 • Recordeu que les inscripcions es realitzaran dins de les franges establertes segons l’ordre assignat, ni abans ni després.
 • Seguiu en tot moment les indicacions del nostre personal.

NORMATIVA UTILITZADA PEL SORTEIG :

– L’assignació d’un número pel sorteig no implica en cap cas tenir la plaça assegurada del grup de curset que es vulgui tramitar, és simplement una manera d’organitzar la inscripció d’aquests.

– Només es podrà demanar un número per cursetista. Si el centre detecta qualsevol anomalia en aquest sentit, declararà nul·la la possible inscripció.

– La inscripció es farà per rigorós ordre del número assignat en el sorteig, si en el moment que toqui la tramitació de la inscripció no es troba la persona amb el número corresponent, perdrà la tanda i haurà de fer la inscripció un cop finalitzats tots els números que faltin.

– Amb el número del sorteig s’entregarà també el full d’inscripció que haureu de portar omplert el dia de la inscripció amb la documentació i fotocòpies que es demanin en aquest.