RESULTAT DEL SORTEIG DEL NÚMERO D’INSCRIPCIÓ PER A NOVES ALTES CURSETS DE NATACIÓ 2022-2023

El número pel qual es començaran les inscripcions als cursets de natació 2022-2023 com a resultat del sorteig realitzat és el: 77.

Aquest mateix número serà el primer pel qual es començarà a realitzar les inscripcions a partir de les 15:30h del divendres dia 16 de setembre i continuarà dissabte 17 de setembre.

S’han entregat un total de 394 números.

L’horari de les inscripcions per número de sorteig serà el següent:

DIVENDRES 16 DE SETEMBRE

 • de 15:30h a 16:30h: del 77 al 93
 • de 16:30h a 17:30h: del 94 al 110
 • de 17:30h a 18:30h: del 111 al 127
 • de 18:30h a 19:30h: del 128 al 144
 • de 19:30h a 20:30h: del 145 al 161
 • de 20:30h a 21:30h: del 162 al 178

DISSABTE MATÍ 17 DE SETEMBRE

 • de 8h a 9h: del 179 al 203
 • de 9h a 10h: del 204 al 228
 • de 10h a 11h: del 229 al 253
 • de 11h a 12h: del 254 al 278
 • de 12h a 13h: del 279 al 303
 • de 13h a 14h: del 304 al 328

DISSABTE TARDA 17 DE SETEMBRE

 • de 15h a 16h: del 329 al 356
 • de 16h a 17h: del 357 al 384
 • de 17h a 18h: del 385 al 19
 • de 18h a 19h: del 20 al 47
 • de 19h a 20h: del 48 al 76

Recomanacions i mesures dia inscripcions

 • A l’interior del centre hi haurà un màxim de 3 números realitzant les inscripcions, la resta esperarà a l’exterior i seran cridats per rigorós ordre.
 • Recomanem que només vingui una persona per número a realitzar la inscripció.
 • Seria convenient que portéssiu el vostre propi bolígraf per si heu d’omplir algun document extra. Recordeu portar tota la documentació que se us va entregar complimentada.
 • Recordeu que les inscripcions es realitzaran dins de les franges establertes segons l’ordre assignat, ni abans ni després.
 • Seguiu en tot moment les indicacions del nostre personal.

NORMATIVA UTILITZADA PEL SORTEIG :

– L’assignació d’un número pel sorteig no implica en cap cas tenir la plaça assegurada del grup de curset que es vulgui tramitar, és simplement una manera d’organitzar la inscripció d’aquests.

– Només es podrà demanar un número per cursetista. Si el centre detecta qualsevol anomalia en aquest sentit, declararà nul·la la possible inscripció.

– La inscripció es farà per rigorós ordre del número assignat en el sorteig, si en el moment que toqui la tramitació de la inscripció no es troba la persona amb el número corresponent, perdrà la tanda i haurà de fer la inscripció un cop finalitzats tots els números que faltin.

– Amb el número del sorteig s’entregarà també el full d’inscripció que haureu de portar omplert el dia de la inscripció amb la documentació i fotocòpies que es demanin en aquest.