RESULTAT DEL SORTEIG DEL NÚMERO D’INSCRIPCIÓ PER A NOVES ALTES CURSETS DE NATACIÓ 2020-2021

El número pel qual es començaran les inscripcions als cursets de natació 2020-2021 com a resultat del sorteig realitzat és el: 306.

Aquest mateix número serà el primer pel qual es començarà a realitzar les inscripcions a partir de les 9h del dia 19 de setembre.

S’han entregat un total de 316 números.

L’horari de les inscripcions per número de sorteig serà el següent:

De 9h a 10h: del 306 al 24.
De 10h a 11h: del 25 al 59.
De 11h a 12h: del 60 al 94.
De les 12h a les 13h: del 95 al 129.
De les 13h a les 14h: del 130 al 164.
De les 15h a les 16h: del 165 al 199.
De les 16h a les 17h: del 200 al 234.
De les 17h a les 18h: del 235 al 269.
De les 18h a les 19h: del 270 al 305.

 

Recomanacions i mesures dia inscripcions

  • A l’interior del centre hi haurà un màxim de 3 números realitzant les inscripcions, la resta esperarà a l’exterior i seran cridats per rigorós ordre.
  • Com ja sabeu, és obligatori mantenir la distància de seguretat i portar la mascareta en tot moment, tant a dins com a fora del centre.
  • Recomanem que només vingui una persona per número a realitzar la inscripció.
  • Seria convenient que portéssiu el vostre propi bolígraf per si heu d’omplir algun document extra. Recordeu portar tota la documentació que se us va entregar complimentada.
  • Recordeu que les inscripcions es realitzaran dins de les franges establertes segons l’ordre assignat, ni abans ni després.
  • Seguiu en tot moment les indicacions del nostre personal.

 

 

NORMATIVA UTILITZADA PEL SORTEIG :

– L’ASSIGNACIÓ D’UN NÚMERO PEL SORTEIG NO IMPLICA EN CAP CAS TENIR LA PLAÇA ASSEGURADA DEL GRUP DE CURSET QUE ES VULGUI TRAMITAR, ÉS SIMPLEMENT UNA MANERA D’ORGANITZAR LA INSCRIPCIÓ D’AQUESTS.

– NOMÉS ES PODRÀ DEMANAR UN NÚMERO PER CURSETISTA. SI EL CENTRE DETECTA QUALSEVOL ANOMALIA EN AQUEST SENTIT, DECLARARÀ NUL·LA LA POSSIBLE INSCRIPCIÓ.

– LA INSCRIPCIÓ ES FARÀ PER RIGORÓS ORDRE DEL NÚMERO ASSIGNAT EN EL SORTEIG, SI EN EL MOMENT QUE TOQUI LA TRAMITACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ NO ES TROBA LA PERSONA AMB EL NÚMERO CORRESPONENT, PERDRÀ LA TANDA I HAURÀ DE FER LA INSCRIPCIÓ UN COP FINALITZATS TOTS ELS NÚMEROS QUE FALTIN.

– AMB EL NÚMERO DEL SORTEIG S’ENTREGARÀ TAMBÉ EL FULL D’INSCRIPCIÓ QUE HAUREU DE PORTAR OMPLERT EL DIA 19 DE SETEMBRE AMB LA DOCUMENTACIÓ I FOTOCÒPIES QUE ES DEMANIN EN AQUEST.

 

 

Ja podeu consultar la Normativa d’accés i funcionament Cursets de Natació durant la pandèmia Covid-19 AQUÍ