RESULTAT DEL SORTEIG DEL NÚMERO D’INSCRIPCIÓ PER A NOVES ALTES CURSETS DE NATACIÓ 2019-2020

El número pel qual es començaran les inscripcions als cursets de natació 2019-2020 com a resultat del sorteig realitzat és el: 160.

Aquest mateix número serà el primer pel qual es començarà a realitzar les inscripcions a partir de les 11h del demà dia 14 de setembre.

S’han entregat un total de 358 números.

L’horari de les inscripcions per número de sorteig serà el següent:

De 11h a 12h: del 160 al 196.

De les 12h a les 13h: del 197 al 232.

De les 13h a les 14h: del 233 al 268.

De les 14h a les 15h: del 269 al 309.

De les 16h a les 17h: del 310 al 349.

De les 17h a les 18h: del 350 al 31.

De les 18h a les 19h: del 32 al 71.

De les 19h a les 20h: del 72 al 115.

De les 20h a les 21h: del 116 al 159.

 

NORMATIVA UTILITZADA PEL SORTEIG :

– L’ASSIGNACIÓ D’UN NÚMERO PEL SORTEIG NO IMPLICA EN CAP CAS TENIR LA PLAÇA ASSEGURADA DEL GRUP DE CURSET QUE ES VULGUI TRAMITAR, ÉS SIMPLEMENT UNA MANERA D’ORGANITZAR LA INSCRIPCIÓ D’AQUESTS.

– NOMÉS ES PODRÀ DEMANAR UN NÚMERO PER CURSETISTA. SI EL CENTRE DETECTA QUALSEVOL ANOMALIA EN AQUEST SENTIT, DECLARARÀ NUL·LA LA POSSIBLE INSCRIPCIÓ.

– LA INSCRIPCIÓ ES FARÀ PER RIGORÓS ORDRE DEL NÚMERO ASSIGNAT EN EL SORTEIG, SI EN EL MOMENT QUE TOQUI LA TRAMITACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ NO ES TROBA LA PERSONA AMB EL NÚMERO CORRESPONENT, PERDRÀ LA TANDA I HAURÀ DE FER LA INSCRIPCIÓ UN COP FINALITZATS TOTS ELS NÚMEROS QUE FALTIN.

– AMB EL NÚMERO DEL SORTEIG S’ENTREGARÀ TAMBÉ EL FULL D’INSCRIPCIÓ QUE HAUREU DE PORTAR OMPLERT EL DIA 14 DE SETEMBRE AMB LA DOCUMENTACIÓ I FOTOCÒPIES QUE ES DEMANIN EN AQUEST.