RESULTAT DEL SORTEIG DEL NÚMERO D’INSCRIPCIÓ PER A NOVES ALTES CURSETS DE NATACIÓ 2018-19

El número pel qual es començaran les inscripcions als cursets de natació 2018-2019 com a resultat del sorteig realitzat és el: 121

Aquest mateix número serà el primer pel qual es començarà a realitzar les inscripcions a partir de les 16h.

S’han entregat un total de 303 números. Per tant, començarà pel 121 fins el 303 que és el total de números entregats. I del 303 passarà ja a l’1 fins al 120 que serà l’últim.

NORMATIVA UTILITZADA PEL SORTEIG :

– L’ASSIGNACIÓ D’UN NÚMERO PEL SORTEIG NO IMPLICA EN CAP CAS TENIR LA PLAÇA ASSEGURADA DEL GRUP DE CURSET QUE ES VULGUI TRAMITAR, ÉS SIMPLEMENT UNA MANERA D’ORGANITZAR LA INSCRIPCIÓ D’AQUESTS.

– NOMÉS ES PODRÀ DEMANAR UN NÚMERO PER CURSETISTA. SI EL CENTRE DETECTA QUALSEVOL ANOMALÍA EN AQUEST SENTIT, DECLARARÀ NUL·LA LA POSSIBLE INSCRIPCIÓ.

– LA INSCRIPCIÓ ES FARÀ PER RIGORÓS ORDRE DEL NÚMERO ASSIGNAT EN EL SORTEIG, SI EN EL MOMENT QUE TOQUI LA TRAMITACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ NO ES TROBA LA PERSONA AMB EL NÚMERO CORRESPONENT, PERDRÀ LA TANDA I HAURÀ DE FER LA INSCRIPCIÓ UN COP FINALITZATS TOTS ELS NÚMEROS QUE FALTIN.

– AMB EL NÚMERO DEL SORTEIG S’ENTREGARÀ TAMBÉ EL FULL D’INSCRIPCIÓ QUE HAUREU DE PORTAR OMPLERT EL DIA 15 AMB LA DOCUMENTACIÓ I FOTOCÒPIES QUE ES DEMANIN EN AQUEST.