RESULTAT DEL SORTEIG DEL NÚMERO D’INSCRIPCIÓ PELS CURSETS DE NATACIÓ INTENSIUS ESTIU 2023

El número pel qual es començaran les inscripcions als cursets de natació intensius d’estiu 2023 com a resultat del sorteig realitzat és el: 12.

Aquest mateix número serà el primer pel qual es començarà a realitzar les inscripcions a partir de les 9h del dissabte 27 de maig.

S’han entregat un total de 222 números.

L’horari de les inscripcions per número de sorteig serà el següent:

De 9h a 10h: del 12 al 36.
De 10h a 11h: del 37 al 61.
De 11h a 12h: del 62 al 86.
De les 12h a les 13h: del 87 al 111.
De les 13h a les 14h: del 112 al 136.
De les 15h a les 16h: del 137 al 161.
De les 16h a les 17h: del 162 al 186.
De les 17h a les 18h: del 187 al 211.
De les 18h a les 19h: del 212 al 11.

Recomanacions i mesures dia inscripcions

  • A l’interior del centre hi haurà un màxim de 3 números realitzant les inscripcions, la resta esperarà a l’exterior i seran cridats per rigorós ordre.
  • Recomanem que només vingui una persona per número a realitzar la inscripció.
  • Seria convenient que portéssiu el vostre propi bolígraf per si heu d’omplir algun document extra. Recordeu portar tota la documentació que se us va entregar complimentada.
  • Recordeu que les inscripcions es realitzaran dins de les franges establertes segons l’ordre assignat, ni abans ni després.
  • Seguiu en tot moment les indicacions del nostre personal.

NORMATIVA UTILITZADA PEL SORTEIG :

– L’ASSIGNACIÓ D’UN NÚMERO PEL SORTEIG NO IMPLICA EN CAP CAS TENIR LA PLAÇA ASSEGURADA DEL GRUP DE CURSET QUE ES VULGUI TRAMITAR, ÉS SIMPLEMENT UNA MANERA D’ORGANITZAR LA INSCRIPCIÓ D’AQUESTS.

– NOMÉS ES PODRÀ DEMANAR UN NÚMERO PER CURSETISTA. SI EL CENTRE DETECTA QUALSEVOL ANOMALIA EN AQUEST SENTIT, DECLARARÀ NUL·LA LA POSSIBLE INSCRIPCIÓ.

– LA INSCRIPCIÓ ES FARÀ PER RIGORÓS ORDRE DEL NÚMERO ASSIGNAT EN EL SORTEIG, SI EN EL MOMENT QUE TOQUI LA TRAMITACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ NO ES TROBA LA PERSONA AMB EL NÚMERO CORRESPONENT, PERDRÀ LA TANDA I HAURÀ DE FER LA INSCRIPCIÓ UN COP FINALITZATS TOTS ELS NÚMEROS QUE FALTIN.

– AMB EL NÚMERO DEL SORTEIG S’ENTREGARÀ TAMBÉ EL FULL D’INSCRIPCIÓ QUE HAUREU DE PORTAR OMPLERT EL DIA 28 DE MAIG AMB LA DOCUMENTACIÓ I FOTOCÒPIES QUE ES DEMANIN EN AQUEST.