RESULTAT DEL SORTEIG DEL NÚMERO D’INSCRIPCIÓ PELS CURSETS DE NATACIÓ INTENSIUS ESTIU 2022

El número pel qual es començaran les inscripcions als cursets de natació intensius d’estiu 2021 com a resultat del sorteig realitzat és el: 91.

Aquest mateix número serà el primer pel qual es començarà a realitzar les inscripcions a partir de les 9h del dia 28 de maig.

S’han entregat un total de 249 números.

L’horari de les inscripcions per número de sorteig serà el següent:

De 9h a 10h: del 91 al 116.
De 10h a 11h: del 117 al 142.
De 11h a 12h: del 143 al 168.
De les 12h a les 13h: del 169 al 194.
De les 13h a les 14h: del 195 al 220.
De les 15h a les 16h: del 221 al 246.
De les 16h a les 17h: del 247 al 22.
De les 17h a les 18h: del 23 al 48.
De les 18h a les 19h: del 49 al 74.
De les 19h a les 20h: del 75 al 90.

Recomanacions i mesures dia inscripcions

  • A l’interior del centre hi haurà un màxim de 3 números realitzant les inscripcions, la resta esperarà a l’exterior i seran cridats per rigorós ordre.
  • Recomanem que només vingui una persona per número a realitzar la inscripció.
  • Seria convenient que portéssiu el vostre propi bolígraf per si heu d’omplir algun document extra. Recordeu portar tota la documentació que se us va entregar complimentada.
  • Recordeu que les inscripcions es realitzaran dins de les franges establertes segons l’ordre assignat, ni abans ni després.
  • Seguiu en tot moment les indicacions del nostre personal.

NORMATIVA UTILITZADA PEL SORTEIG :

– L’ASSIGNACIÓ D’UN NÚMERO PEL SORTEIG NO IMPLICA EN CAP CAS TENIR LA PLAÇA ASSEGURADA DEL GRUP DE CURSET QUE ES VULGUI TRAMITAR, ÉS SIMPLEMENT UNA MANERA D’ORGANITZAR LA INSCRIPCIÓ D’AQUESTS.

– NOMÉS ES PODRÀ DEMANAR UN NÚMERO PER CURSETISTA. SI EL CENTRE DETECTA QUALSEVOL ANOMALIA EN AQUEST SENTIT, DECLARARÀ NUL·LA LA POSSIBLE INSCRIPCIÓ.

– LA INSCRIPCIÓ ES FARÀ PER RIGORÓS ORDRE DEL NÚMERO ASSIGNAT EN EL SORTEIG, SI EN EL MOMENT QUE TOQUI LA TRAMITACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ NO ES TROBA LA PERSONA AMB EL NÚMERO CORRESPONENT, PERDRÀ LA TANDA I HAURÀ DE FER LA INSCRIPCIÓ UN COP FINALITZATS TOTS ELS NÚMEROS QUE FALTIN.

– AMB EL NÚMERO DEL SORTEIG S’ENTREGARÀ TAMBÉ EL FULL D’INSCRIPCIÓ QUE HAUREU DE PORTAR OMPLERT EL DIA 28 DE MAIG AMB LA DOCUMENTACIÓ I FOTOCÒPIES QUE ES DEMANIN EN AQUEST.