Mesures Compensatòries novembre 2020

COM ES COMPENSARAN ELS DIES TANCATS DEL MES DE D’OCTUBRE I NOVEMBRE?

Primer de tot dir-vos que tenim moltes ganes de tornar a retrobar-nos tots plegats el proper dilluns 23 de novembre i agrair-vos un cop més la vostra paciència i el suport que ens heu donat en tot moment.

S’han de compensar un total de 24 dies no gaudits del centre (2 del mes d’octubre i 22 del mes de novembre). 15 dies d’aquests 24 seran compensats al rebut de desembre, en el qual només un passarem el 50% de l’import.

Molts de vosaltres us heu interessat per ajudar-nos en contribuir en el manteniment del centre, ja que sabeu l’esforç que estem fent per mantenir les instal·lacions. Durant aquest temps hem intentat estar al vostre costat amb les classes virtuals i  generant nous continguts de forma gratuïta. Per nosaltres el més important és donar el millor servei i amb la màxima qualitat en la nostra reobertura. Però sobretot, mantenir els llocs de treball de tot el nostre equip que, davant aquesta injusta situació, cada dia contribueix a millorar la salut i treure somriures de tots els nostres abonats/des i usuaris/es. 

Per aquest motiu us oferim dues opcions de compensació dels 9 dies restants:

  • Vull ser solidari amb el meu centre i renuncio als 9 dies.
  • Vull que em siguin compensats els 9 dies restants al rebut del mes de gener.

Si esculls l’opció solidària, en agraïment et regalem dues invitacions perquè convidis a qui vulguis i una inscripció gratuïta perquè li regalis a qui més t’estimis.

 

Per fer efectiva una d’aquestes opcions haureu de sol·licitar-ho mitjançant aquest formulari:
Accés al formulari

Tanmateix, us informem que les quotes d’abonat/da NO experimentaran cap pujada durant el 2021.

 

[divider style=”divider1″ backtotop=”yes” top_margin=”20″ bottom_margin=”20″]

MEDIDAS COMPENSATORIAS EN CASTELLANO

CÓMO SE COMPENSARAN LOS DÍAS CERRADOS DEL MES DE DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE?

Primero de todo deciros que tenemos muchas ganas de volver a encontrarnos todos juntos el próximo lunes 23 de noviembre y agradeceros una vez más vuestra paciencia y el apoyo que nos habéis dado en todo momento.

Se deben compensar un total de 24 días no disfrutados del centro (2 de octubre y 22 de noviembre). 15 días de estos 24 serán compensados ​​en el recibo de diciembre, en el que sólo un pasaremos el 50% del importe.

Muchos de vosotros os habéis interesado por ayudarnos en contribuir en el mantenimiento del centro, ya que sabéis el esfuerzo que estamos haciendo para mantener las instalaciones. Durante este tiempo hemos intentado estar a vuestro lado con las clases virtuales y generando nuevos contenidos de forma gratuita. Para nosotros lo más importante es dar el mejor servicio y con la máxima calidad en nuestra reapertura. Pero sobre todo, mantener los puestos de trabajo de todo nuestro equipo que, ante esta injusta situación, cada día contribuye a mejorar la salud y sacar sonrisas de todos nuestros abonados/as y usuarios/as.

Por este motivo os ofrecemos dos opciones de compensación de los 9 días restantes:

  • Quiero ser solidario con mi centro y renuncio a los 9 días.
  • Quiero que me sean compensados ​​los 9 días restantes en el recibo del mes de enero.

Si eliges la opción solidaria, en agradecimiento te regalamos dos invitaciones para que invites a quien quieras y una inscripción gratuita para que le regales a quien más prefieras.

Para hacer efectiva una de estas opciones tendréis que solicitarlo mediante este formulario:
Acceso al formulario

Asimismo, os informamos que las cuotas de abonado/a NO experimentarán ninguna subida durante el 2021.