Mesures Compensatòries gener 2020

Una vegada més volem agrair la vostra paciència i el suport que ens heu donat en tot moment. Esperem que d’aquí a 15 dies, quan s’acaben aquestes restriccions, ens deixin tornar a obrir en unes condicions més favorables per tal d’oferir-vos el millor servei possible, donat que ja ha quedat constància que els centres esportius som espais segurs i de gran necessitat per la salut de les persones. 

A partir del dia 15 només es facturarà mig mes de febrer, compensat així una setmana del rebut de gener. Pels altres dies cobrats de mes al gener (17) us oferim 4 OPCIONS DE COMPENSACIÓ malgrat que el centre ha estat obert en tot moment oferint els serveis com piscina, activitats on line, fisioteràpia, etc.:

  • No vull cap compensació i vull que em factureu la mensualitat de febrer amb normalitat perquè he estat gaudint del servei de piscina, classes on line, etc. Es facturarà el mig mes pendent de febrer posteriorment.
  • No vull cap compensació perquè he estat gaudint del servei de piscina, classes on line, etc. i/o vull ajudar al manteniment centre.
  • Sí que vull compensació perquè no he vingut i no vull ajudar al manteniment del centre. Es compensaran 9 dies al març i 8 a l’abril.
  • Sí que vull compensació parcial perquè no he utilitzat cap servei del centre, però vull ajudar al seu manteniment. Es compensaran 9 dies al març.

 

Per fer efectiva una d’aquestes opcions haureu de sol·licitar-ho mitjançant aquest formulari:
Accés al formulari

 

Qualsevol dubte contacteu amb Atenció al client per mail a canfelipa@canfelipa.com o per telèfon a 933086095.

 

[divider style=”divider1″ backtotop=”yes” top_margin=”20″ bottom_margin=”20″]

MEDIDAS COMPENSATORIAS EN CASTELLANO

Una vez más queremos agradecer vuestra paciencia y el apoyo que nos habéis dado en todo momento. Esperamos que dentro de 15 días, cuando se acaban estas restricciones, nos dejen volver a abrir en unas condiciones más favorables para ofrecerle el mejor servicio posible, dado que ya ha quedado constancia de que los centros deportivos somos espacios seguros y de gran necesidad para la salud de las personas.

A partir del día 15 sólo se facturará medio mes de febrero, compensado así una semana del recibo de enero. Para los demás días cobrados de mes en enero (17) le ofrecemos 4 OPCIONES DE COMPENSACIÓN pesar de que el centro ha sido abierto en todo momento ofreciendo los servicios como piscina, actividades on line, fisioterapia, etc .:

  • No quiero ninguna compensación y quiero que me facture la mensualidad de febrero con normalidad porque he estado disfrutando del servicio de piscina, clases on line, etc. Se facturará el medio mes pendiente de febrero posteriormente.
  • No quiero ninguna compensación porque he estado disfrutando del servicio de piscina, clases on line, etc. y / o quiero ayudar al mantenimiento centro.
  • Sí que quiero compensación porque no he venido y no quiero ayudar al mantenimiento del centro. Se compensarán 9 días en marzo y 8 en abril.
  • Sí que quiero compensación parcial porque no he utilizado ningún servicio del centro, pero quiero ayudar a su mantenimiento. Se compensarán 9 días en marzo.

 

Para hacer efectiva una de estas opciones tendréis que solicitarlo mediante este formulario:
Acceso al formulario

 

Cualquier duda contactar con Atención al cliente por mail a canfelipa@canfelipa.com o por teléfono a 933086095.