CEM Can Felipa, entitat amb activitat esportiva homologada 2022-2023

Un any més, el CEM Can Felipa som una entitat amb activitat esportiva homologada pel curs 2022-2023 per l’Ajuntament de Barcelona.

Ser una entitat homologada significa que el centre compleix amb una sèrie de criteris de qualitat i professionalitat homolgats per l’Ajuntament de Barcelona.

Els requisits que ha de complir qualsevol centre per tal de poder aconseguir ser un centre homologat com és ara el CEM Can Felipa són els següents:

  • Titulació de la Direcció Pedagògica. La persona de l’entitat a càrrec de la supervisió dels aspectes tècnics i pedagògics de les activitats ha de disposar de la titulació que exigeix la Llei 3/2008, de l’exercici de les professions de l’esport.
  • Disponibilitat d’un projecte esportiu educatiu en què es reflecteixin les característiques principals de l’entitat i el seu ideari.
  • Disponibilitat d’una programació anual escrita de les activitats.
  • Ràtio esportistes-monitoratge adequada al tipus d’activitat i a l’edat dels participants, segons estableixi a cada convocatòria.
  • Disponibilitat de les assegurances de responsabilitat civil d’accidents d’acord amb el que estableix la legalitat vigent.