I disfruta del teu moment!

En el moment de la inscripció cal portar:

– Full oficial d’inscripció de la instal·lació
– 1 fotografia recent mida carnet
– Fotocòpia de DNI, passaport o similar
– Fotocòpia de les dades bancàries
– El pagament corresponent a la inscripció i la primera quota

Modalitats

A CEM Can Felipa disposareu de diferents modalitats d’abonament.
Aquestes són:

– Adults a partir dels 16 anys
– Babies de 0 a 6 anys
– Infants de 7 a 15 anys
– Familiar a partir del 3r membre
– Targeta Rosa
– Targeta Verda

– Empresa Associada

 
Tanmateix podeu accedir al nostre centre mitjançant altres modalitats com poden ser: entrada puntual d’un dia, els abonaments de 10 entrades, entre d’altres.

Per a més informació, consulteu a la Recepció del Centre.